Wat heb je praktisch nodig voor een goede planning te hebben? Maar wat is dat dan? Een planning is ervoor om tijd, activiteiten en taken over- en inzichtelijk te maken. Dit kan in een agenda, op papier of op je telefoon. Als je het maar kan noteren zodat jij kunt zien wat er allemaal op je planning staat. Wat je ook wilt behalen is dit een doel, draaiboek, overzicht of plan. Je zult het altijd moeten uitwerken.

De onderdelen waar je rekening mee moet houden met het maken van een goede planning zijn dan ook:

 • Volledigheid
  Een planning moet volledig zijn. Daar bedoel ik mee alle belangrijke acties of activiteiten moeten erop staan. Alles wat je vandaag wilde doen moet er ook echt op komen te staan. En vergeet zeker de belangrijke acties en/of afspraken niet.
 • Verzamel
  Wil je je planning volledig hebben, zul je ook moeten gaan verzamelen. Dit houdt in dat alles wat er op je planning moet komen te staan dat je dit gaat samen brengen naar 1 plek. Stel dat je een doel wilt behalen. Zul je ook alle subdoelen moeten verzamelen om het einddoel te bereiken. Dit geld ook voor een goede planning!
 • Juiste tijdsinschatting
  In jouw planning neem je de duur op van jouw activiteiten. Het is belangrijk dat je een juiste inschatting maakt van de tijd die je bezig bent met een geplande actie. Bijvoorbeeld je hebt een afspraak van 10 tot 12 uur. Deze tijd zet je geheel in je planning. Als je dit niet doet kom je met de rest van de planning in de knel. Stel dat je reistijd of voorbereidingstijd ervoor en ernaar hebt. Zet deze er dan ook bij. Noteer het wel als reis of voorbereidingstijd.
  Weet je niet hoe lang iets gaat duren zet de tijd er dan ruim in.
 • Overzicht per dag
  In een goede planning is het ook belangrijk dat het duidelijk is over welk tijdsbestek de planning gaat. Is het een planning per dag of per week of misschien per maand? Het meest gebruikelijk is een planning per dag. Je zou in je planning in een oog opslag moeten kunnen zien wat jouw planning is voor vandaag
 • Ruimte voor onverwachte zaken
  Laat in je planning ook ruimte voor onverwachte zaken. Stel dat er een belangrijke activiteit of taak naar voren komt of je loopt met iets uit want eigenlijk vandaag af moet. Zo kun je dat in deze tijd opvangen.
 • Flexibiliteit
  Flexibiliteit is ook een belangrijk onderdeel voor een goede planning. Als er onverwacht dingen veranderen dan zou je jouw planning moeten kunnen aanpassen. Dus niet alleen als die belangrijke taak langer duurt, maar ook als er onverwachts een ziek kind tussen komt. Bij een goede planning kun je dit aanpassen zonder dat je in tijdnood komt.
× Kan ik je helpen?